Elektriinstallatsioon

Elektriinstallatsioon

Elektriinstallatsioon tähendab elektripaigaldiste ehitamist. Tegemist on valdkonnaga kus kõik lahendused on standardiseeritud ning enamikel juhtudel võib öelda, et on olemas ainult üks võimalik korrektne lahendusviis.

Töötame läbi pidevalt muutuvaid standardeid ja hoiame ennast kursis kõikide asjakohaste seaduste, määruste ning tehniliste normidega. Suudame projekteerida ja ehitada korrektseid lahendusi ning arvesse võtta tänapäevaseid energia kokkuhoiu põhimõtteid ning pakkuda lisaväärtust, mis tuleneb meie väga suurest nõrkvoolualasest kogemusest.

System Check OÜ garanteerib, et meie poolt projekteeritud ja ehitatud elektrisüsteemid vastavad kõikidele normidele ning läbivad kõik ekspertiisid ning auditid!

Elektriinstallatsioon
MENÜÜ