Elektrikäit

Elektrikäit

Elektrikäit, selle vajadus ja nõutud toimingud tulenevad elektrivaldkonda reguleerivatest seadustest ja määrustest. Elektrikäit on vajalik tagamaks elektripaigaldise ohutus nii inimestele kui varale. Pidades meeles, et enamus tulekahjudest saab alguse vigastest elektrisüsteemidest, siis tuleb sellesse teenusesse suhtuda äärmise tõsidusega!

System Check OÜ omab vastavaid registreeringuid, erialaseid teadmisi ning ettevalmistust pakkumaks elektrikäitu paigaldistele kuni 1000 V vahelduvpingel ning 1500 V alalispingel, peakaitsme nimivooluga üle 35 ampri.

MENÜÜ