Optilised kaablid

Optilised kaablid

Optilised kaablid võimaldavad kiiret andmesidet suurte vahemaade taha, olles samal ajal kõige häirekindlam edastusmeetod. Optilises kaablis toimub signaalide edastamine valguse kujul ja seetõttu elektromagnethäired mõju ei avalda. Tähtsal kohal on nende süsteemide puhul passiivosa kvaliteetne ehitus (kaablite paigaldus, otsade keevitamine) ning aktiivseadmete õige valik ning konfiguratsioon.

System Check OÜ projekteerib, ehitab ja sertifitseerib optilistel kaablitel rajatud võrke ja sidekanaleid. Lisaks defekteerime ja parandame vigaseid süsteeme.

andmeside
MENÜÜ