Tulekahjusignalisatsioon

Tulekahjusignalisatsioon

Tulekahjusignalisatsioon- automaatne tulekahjusignalisatsioon- ATS- kõik need nimetused iseloomustavad kõige tähtsamat tuleohutuspaigaldist. Tulekahjusignalisatsioon on loodud selleks, et tulekahju avastada võimalikult varajases staadiumis ning tagada inimeste ohutu evakuatsioon. Lisaks saab teostada (sageli ka peab teostama) selle süsteemi kaudu abifunktsioone, mis lisaks inimeste turvalisusele aitavad minimeerida varakahju (näiteks sulgeb tuletõkkeuksi, käivitab kustutussüsteemi, suitsueemalduse).

Kuivõrd tegemist on ülitähtsa elupäästesüsteemiga, siis on see reguleeritud eraldi määrusega kusjuures süsteemi endaga on seotud kaks väga tähtsat määrust (siseministri määrused 1 ja 17). Neid süsteeme ei tohi projekteerida, paigaldada ega hooldada ilma vastavate kutsetunnistusteta. Tulekahjusignalisatsiooni ülesehitus ja funktsionaalsus on kõige põhjalikumalt lahti kirjutatud võrreldes teiste tuleohutuspaigaldistega, kuid hoolimata sellest on selles süsteemis vead ning puudused kõige sagedasemad.

System Check OÜ kõik liikmed omavad vastutava spetsialisti kompetentsi ning hoiame ennast pidevalt kursis kõikide asjakohaste tehniliste normidega. Teeme oma tööd nii hästi, et sageli kutsutakse meid hindama teiste firmade tööd ja koostama eksperthinnanguid. Meie eest pole võimalik ühtegi viga peita! Seda ei peaks kartma vaid see olgu julgustus meie võimalikele klientidele- teeme koostööd Päästeametiga ja garanteerime, et suudame võimalikult pehmelt ja mõistlike lahendustega korda teha enamus puudulikke süsteeme. Kindlustame selle, et paberimajandus on korras ja kuniks puudused kõrvaldatud, loome objektil olukorra, mis on kooskõlastatud ja välistab omaniku süü võimalike juhtumite korral!

MENÜÜ