Kohtvõrgud

Kohtvõrgud

Kohtvõrgud ehk LAN (local area network) on sidekanalitest (passiivosa) ja võrguseadmetest (aktiivosa- switchid, serverid, ruuterid, konverterid, hubid, tulemüürid) koosnev lahendus, mille kaudu toimub tsentraliseeritud sõlmede kaudu võrgusisene liiklus ja liiklus sisevõrgu ja välisvõrgu vahel.
Lahendused projekteeritakse üldiselt vastavalt konkreetsele vajadusele. Tuleb arvesse võtta, et mida kõrgema kategooria (suurem võimalik edastuskiirus) sidekanaleid kasutada seda kallimaid aktiivseadmeid on vaja kasutusele võtta, et sidekanalite potentsiaal ära kasutada. On juhtumeid kus kliendile müüakse kallis „väga kiire“ võrk maha ja ainult passiivosa ning hiljem selgub, et aktiivosa hinnaklass on mõeldamatu!

System Check OÜ aitab luua optimaalseid terviklahendusi, mis tagavad rahulolu ja mõistliku hinna. Kõik meie ehitatud võrgud on sertifitseeritud ja paigaldatud vastavalt tehnilistele normidele ja tootja juhistele.

MENÜÜ