Hoone teavitussüsteemid

Hoone teavitussüsteemid

Hoone teavitussüsteemid on eelkõige evakuatsiooniks ja paanika vältimiseks loodud eriotstarbelised helindussüsteemid. Tegemist on tuleohutuspaigaldise eriliigiga ning sellele rakenduvad seadustest ja määrustest tulenevad nõuded ning nende projekteerimine, ehitamine ja hooldus hõlmab mitmeid tehnilisi norme.

Selliseid süsteeme kohtate eelkõige kaubanduskeskustes, reisiterminalides, kõrghoonetes kus tavaolukorras mängitakse selle süsteemi kaudu taustamuusikat, reklaame, teateid, kuid eriolukorra puhul rakendatakse vajalikud evakuatsiooniteated ning juhised või siis teavitatakse valehäirest.

Sytem Check OÜ liikmed omavad hoone teavitamissüsteemide vastutava spetsialisti kompetentsi ning pakume neile süsteemidele kvaliteetset paigaldust ja hooldust.

MENÜÜ