Suitsueemaldus

Suitsueemaldus

Suitsueemaldus täidab mitut tähtsat funktsiooni- inimeste elude päästmine, vara- ja keskkonnakahjude minimeerimine, tule ja suitsu leviku takistamine, päästetööde hõlbustamine, täispõlemisfaasi saavutamise aeglustamine. Tegemist on kriitilise tähtsusega tuleohutuspaigaldisega, mis on reguleeritud seaduste, määruste ning tehniliste normidega ja selle projekteerimine, paigaldamine ning hooldamine eeldab vastava kutsetunnistuse olemasolu. Tuleõnnetuste puhul on põhiline surmapõhjus põlemisgaasidest tekkinud mürgistus/ tervisekahjustus. Õigesti projekteeritud suitsueemalduse süsteem minimeerib või välistab need riskid.

Suitsueemaldust on kahte liiki- loomulik suitsueemaldus, mis toimub luukide ja avade kaudu ning mehaaniline, mis koosneb ventilaatoritest, tuletõkkeklappidest, suitsueemaldusklappidest, torustikust, juhtimisautomaatikast. Mehaaniline suitsueemaldus omakorda jaguneb suitsueemaldussüsteemideks ja ülerõhusüsteemideks.

Valesti projekteeritud ja ehitatud suitsueemaldus võib raskendada evakuatsiooni ja suurendada ohtu inimeste elule ning varale. Oma töös oleme kokku puutunud lahendustega, mis tulekahju korral muudavad lastel majast evakueerumise võimatuks (vale lahenduse tõttu on ala- või ülerõhk nii suur, et isegi täiskasvanud võivad hätta jääda evakuatsiooniks mõeldud uste avamisel) või siis suitsueemaldus, mis vale dimensioonimise tõttu ei täida oma ülesannet (ei suuda suitsu ega kuuma eemaldada).

System Check OÜ liikmed omavad suitsueemalduse vastutava spetsialisti kompetentsi ja tagame nõuetekohaste lahenduste ehitamise ning hooldamise! Kui süsteemid pole korrektselt ehitatud, siis suudame vead tuvastada ja aitame süsteemid viia nõuetega vastavusse!“

MENÜÜ