Tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldised

Tuleohutuspaigaldised on süsteemid inimeste ohutuse tagamiseks ning varakahjude minimeerimiseks. Nende vajadus ja olemus on seadusest ning määrustest tulenev ning nende projekteerimine, ehitamine ning hooldamine tugineb hulgale tehnilistele normidele.

System Check OÜ spetsialistid omavad suurt kogemust, vajalikke kutsetunnistusi ning kogu asjakohast tehnilist dokumentatsiooni, tagamaks meie klientide turvalisus ja süsteemide nõutele vastavus!

Tuleohutuspaigaldised, mis ei vasta nõuetele, võivad päädida väga suurte kahjudega mida kindlustus ei korva ja vastutavatele isikutele võib see halvemal juhul lõppeda kriminaalkaristusega!

 

MENÜÜ