Elektripaigaldiste mõõtmine

Elektripaigaldiste mõõtmine

Selleks, et vältida ohtu inimeste eludele ja varale on väga oluline mõõta elektripaigaldiste parameetreid ja kontrollida paigaldise seisukorda ning komponente. Mõõdistuste tulemusena leitakse vigased komponendid, parasiitvoolud. Vajadusel mõõdetakse ka elektrienergia kvaliteeti e. reaktiivvõimsuse väärtus ning harmoonikute häired. Elektrienergia kvaliteedi parandamise läbi on võimalik vähendada kulu elektrienergiale.

MENÜÜ